Servis protipožárních dveří

Na protipožárních uzávěrech např.:dveří provádíme servis a revizní kontroly, jelikož jsou rovněž zařízení, jenž brání a omezuje požár ve stavbě.

Způsobilost požárního uzávěru v průběhu životnosti se prokazuje DOKLADEM O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI a navíc my značíme štítkem data platnosti revize.

Zároveň provádníme montáž nových požárních uzávěru jako jsou dveře, okna, revizní dvířka a pod.

Požadavky na požární dveře

Požární dveře slouží k uzavření otvorů v požárních stěnách v případě požáru. Způsob zavírání, popř. uzavírací mechanismus (dveřní zavírače), musí odpovídat provozním podmínkám.

Druhy požárních dveří :

Požární dveře

bránící šíření požáru otvory v požárně dělicích konstrukcích (EI)  dříve PB
omezující šíření požáru otvory v požárně dělicích konstrukcích (EW) dříve PO

Značení požárních dveří
Požadavky na značení požárních dveří jsou uvedeny ve Vyhlášce Ministerstva vnitra č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří.

Označení požárních dveří EI – celistvost konstrukce a tepelná izolace konstrukce

Označení požárních dveří EW – celistvost konstrukce a hustota tepelného toku radiace z povrchu konstrukce

Požární dveře, kouřotěsné dveře a kouřotěsné požární dveře musí být značeny

a) písmennou značkou

EI na požárních dveřích bránících šíření požáru
EW na požárních dveřích omezujících šíření požáru
SC na kouřotěsných dveřích bránících průniku kouře
EI-SC na kouřotěsných požárních dveřích
EW-SC na kouřotěsných požárních dveřích
b) číselnou značkou hodnoty dosažené požární odolnosti v minutách vyjádřenou arabskými číslicemi (např. 15, 30 atd.),

c) značkou druhu konstrukce DP1, DP2, DP3 vyjadřující druh použité konstrukce z hlediska hořlavosti a způsobu zabudování použitých stavebních hmot,

d) grafickou značkou +O , je-li součástí konstrukce dveřní sestavy požární nebo kouřové těsnění,

e) v případě použití skleněné výplně značkou EI nebo EW podle použitého typu, číselnou hodnotou dosažené požární odolnosti v minutách, tloušťkou tabule skla v mm, a to v ploše skla (např. EW-45-6); značení může být doplněno značkou výrobce nebo dovozce.

Značení požárních dveří, jejichž nedílnou součástí je funkční vybavení (dveřní zavírač), se doplní o písmennou značku C (EI-C nebo EW-C).

Písmenné, číselné a grafické značky o výšce nejméně 5 mm se uvádějí v následujícím sledu: např. EI 30 DP2 +O (tj. požární dveře bránící šíření tepla s požární odolností 30 minut definované jako konstrukce druhu DP2 opatřené požárním nebo kouřovým těsněním). V případě, že tyto požární dveře jsou současně kouřotěsnými požárními dveřmi, doplňuje se značení takto: EI-SC 30 DP2 +O

Kouřotěsné uzávěry

- označení a klasifikace podle ČSN EN 13501-2, zkušební metodika EN 1334-3

Použité značky:
Sa ... Kouřotěsnost 20 °C
Sn ... Kouřotěsnost 200 °C

Kouřotěsnost:
Značky Sa - Sn
Závislá doplňková zkouška

Příklad klasifikace kouřotěsného uzávěru - kombinované značení: EI1 90 Sm - C5
celistvý
izolační schopnost - zárubeň 180 °C
pro dobu 90 minut
kouřotěsnost 200 °C
schopnost samozavírání

Značení se provádí přímo na každém jednotlivém výrobku (tj. na dveřích a rámech) v místech, která jsou pro kontrolu přístupná i po zabudování dveří ve stavbě. Značení musí být viditelné, trvale čitelné a nesmazatelné po celou dobu stanovené nebo obvyklé životnosti výrobku.

Dveřní komponenty a součásti
Pro jednotlivé dveřní komponenty jsou vydány harmonizované evropské normy a na základě posouzení podle těchto norem může výrobce označit jednotlivé komponenty CE označením. Na tomto označení je mimo jiné uvedena několikaznaková klasifikace, která přesně definuje výrobek. Každý znak určuje určitou třídu, kategorii nebo skupinu (např. první číslice značí kategorii použití, druhá číslice stupeň životnosti, třetí číslice stupeň hmotnosti dveří). Na čtvrté pozici číselné klasifikace je vždy vhodnost použití pro požárně odolné dveře. Pokud je výrobek označen 0 – potom není vhodný pro požárně odolné dveře. Je-li označen 1 – je vhodný pro požárně odolné dveře.

1) Dveřní zavírače
ČSN EN 1154 Stavební kování – Zavírače dveří s řízeným průběhem zavírání – Požadavky a zkušební metody

2) Dveřní závěsy
ČSN EN 1935 Stavební kování – Jednoosé závěsy – Požadavky a zkušební metody

3) Zadlabací zámky
ČSN EN 12209 Stavební kování – Zámky a střelkové zámky – Mechanicky ovládané zámky, střelkové zámky a zapadací plechy – Požadavky a zkušební metody

4) Panikové kování
ČSN EN 1125 Stavební kování – Panikové dveřní uzávěry ovládané horizontálním madlem – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 179 Stavební kování – Nouzové dveřní uzávěry ovládané klikou nebo tlačítkem – Požadavky a zkušební metody

5) Požární sklo
ČSN EN 14449 Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo – Hodnocení shody/Výrobková norma.

 

Technické názvosloví

Kontaktní formulář

Vyplňte jednoduchý formulář a vyžádejte si od nás konkrétní nabídku. Popište stručně svůj záměr a my se vám ozveme s návrhem efektivního řešení.

Položky označené * jsou povinné.

Jméno: *
E-mail/Telefon: *
Předmět:
Text zprávy: *