KIK Pezinok , SK

25.11.2009

Dnešním dne jsme dokončily další naši subdodávku s montáží pro dveře požární a interirové. Rovněž dodávku a montáž hasicích přístrojů a dalších požárních zabezpečení pro tuto prodejnu.