Aktuality

Kontroly požárních hydrantů - oprávnění vykonavatele

Kontroly požárních hydrantů - oprávnění vykonavatele

27.10.2020

Na základě dotazů uvádím informaci k oprávněnosti osoby provádějící kontrolu provozuschopnosti, údržbu a opravy na vnitřním odběrném mistě - hydrantu, jakožto požárně bezpečnostní zařízení. Osoba provádějící tuto činnost má disponovat tímto oprávněním: osoby, které jsou držiteli platného osvědčení o odborné způsobilosti odborně způsobilé osoby a technika požární ochrany (§ 11 odst. 1 a 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů). Jakákoliv jiná oprávnění nejsou platná !